29 เมษายน 2562 พิษพายุ! อำเภอนาดีหลังคาบ้านปลิว 20 หลัง

ที่มา: http://www.banmuang.co.th/news/region/149295

นายอำเภอนาดีได้รับแจ้ง เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ในเขตเทศบาลตำบลนาดี อำเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี โดยเฉพาะหมู่ที่ 1 ตำบลนาดี ก่อให้เกิดความเสียหาย ส่วนใหญ่เป็นหลังคาบ้านที่อยู่ในสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง หลุดปลิว ในการนี้นายอำเภอนาดีพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 และเทศบาลตำบลนาดี ได้ออกสำรวจความเสียหายเบื้องต้น พบบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 20 หลังคาเรือน,วัด ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่อย่างใด ขณะนี้เทศบาลตำบลนาดีอยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายและให้ความช่วยเหลือต่อไป